VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala
 

Miljö och kvalité

Wahlstedts Bil AB är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1999 och ISO 14001 sedan 2003. Det innebär att vi har kontroll på våra rutiner och bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi ser till att leva upp till de lagkrav och bestämmelser som finns och försöker ständigt att minimera vår  miljöpåverkan.

Vårt avtal med Stena Recycling AB innebär att vårt avfall tas om hand och återvinns på bästa sätt.
Elbilar, gastankar och låga utsläpp
Volkswagenkoncernens utvecklingsarbete "mobilitet för generationer" handlar inte bara om framtida generationers möjlighet att vara fordonsmobila, utan lika mycket är det att vi ska arbeta med omtanke om kommande generationer i allt vi gör. De är en förutsättning för vår fortlevnad.
Vi erbjuder kunderna bilar med bra prestanda som använder nya, alternativa drivmedel och motorer, eller som bygger på tekniska lösningar som medför mindre förbrukning och renare utsläpp. Därmed säkerställer vi framtidens mobilitet. Vi samarbetar med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobbar gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter.
Volkswagen  innovation
De effektivitetsteknologier som ingår i BlueMotion-konceptet hjälper dig att sänka både förbrukning och utsläpp – utan att göra avkall på körglädjen.
Att köra en bil på el är inte bara miljövänligare, smartare och bekvämare – den blir också laddad med körglädje. Välj mellan elbilen som drivs av en elmotor och laddas via elnätet eller laddhybriden som har två motorer, en el- och en förbränningsmotor. Båda perfekt anpassade för din vardag här och nu. Och i morgon.
Läs mer om Volkswagenkoncernens miljö och utvecklingsarbete

Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster som står för tradition, nytänkande och kvalitet.
Kvalitet är att vi levererar en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar. Detta kräver hög kompetens, att varje medarbetare har engagemang och rätt förutsättningar att ta ansvar för sitt arbete.
Samarbete mellan alla medarbetare ger ökad kvalitetsmedvetenhet och en helhet i verksamheten vilket är en förutsättning för vår fortsatta utveckling och framtid.
Motala 10 april 2019
Mauritz Wahlstedt
VD

Miljöpolicy

Wahlstedts Bil AB ska medverka till en långsiktigt hållbar framtid, genom att aktivt arbeta med förbättringar som minskar belastningen på vår miljö.
Vi vill erbjuda produkter och tjänster som svarar mot högt ställda miljökrav.
Vid inköp och investeringar försöker vi i första hand välja miljöcertifierade leverantörer och miljövänliga produkter ska prioriteras.
Vi ska sträva efter att använda förnybara energikällor så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, samt leva upp till gällande miljölagstiftning och föreskrifter som berör verksamheten.
Motala 10 april 2019
Mauritz Wahlstedt
VD
Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster som står för tradition, nytänkande och kvalitet.
Kvalitet är att vi levererar en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar.
Detta kräver hög kompetens, att varje medarbetare har engagemang och rätt förutsättningar att ta ansvar för sitt arbete.
Samarbete mellan alla medarbetare ger ökad kvalitetsmedvetenhet och en helhet i verksamheten vilket är en förutsättning för vår fortsatta utveckling och framtid.

Motala 10 april 2019, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se