VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Hem / Serviceverkstad / Släcka 2:or

Släcka 2:or

Har du fått en anmärkning vid bilbesiktningen. Vi hjälper dig att åtgärda felet och utför efterkontrollen. Smidigt, snabbt och enkelt. Du sparar tid. Eftersom vi är ackrediterade och godkända för att genomföra efterkontroll behöver du inte åka tillbaka till Bilprovningen.
Kostnaden för efterkontroll är den samma hos oss som hos Bilprovningen eller andra besiktningsorgan.


Ackrediterade av SWEDAC

Vi är ackrediterade samt kontrollerade av SWEDAC och rapporterar därmed till Transportstyrelsen.
Begreppet ackreditering är ett bevis på kompetens inom ett visst område, i det här fallet provning och kontroll av fordon.


Sekretess vid efterkontroll

Kontrollorganets sekretessåtagande för hantering av all information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs och att denna information endast lämnas ut till uppdragsgivaren.


Konfidentiell information

När det krävs enligt lag ska vi lämna konfidentiell information. Uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

Kontakta vår serviceverkstad på telefonnummer  0141-20 25 00

eller på: bokningsformuläret>>>

Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster för mobilitet som står för tradition, nytänkande och kvalitet. 

Vi har som målsättning att utveckla och bibehålla kvaliteten på en sådan nivå att den av kunder, leverantörer och andra intressenter uppfattas som marknadens bästa.
 

Detta uppnår vi genom att:
 

- Leverera en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster och anpassar dem för att upprätthålla hög kvalité. 
- Utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för att säkerställa hög kvalitetsmedvetenhet och förmåga att se ett helhetsperspektiv. 
- Säkerställa att mandat och befogenheter tillsammans med ansvar delegeras ut på ett anpassat sätt till den enskilde medarbetaren, så att denne kan ta ett personligt ansvar för utförda arbeten och tjänster.  
- Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten. 
- Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.
- Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Motala 28 april 2022, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se