VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Hem / SCANIA / Om oss / Historia

Historia

Den 2/5 1964 bildades Wahlstedts Bil AB i Motala.  

Robert Wahlstedt övertog agenturen för Volkswagen personbilar och lätta lastbilar samt Scania lastbilar och bussar i västra Östergötland (nuvarande Motala-Vadstena-Ödeshög kommuner samt delar av Mjölby kommun). Verksamheten styrdes huvudsakligen från hyrda lokaler på Fabriksgatan i Motala.
Omsättningen 1:a året 9.2 miljoner.

Grundare Robert Wahlstedt


Under år 1973 flyttade bolaget till egna nybyggda lokaler på Agneshögs industriområde, Vintergatan 17. Företaget fick nu ett bra affärsläge, ändamålsenliga lokaler och möjlighet att succesivt expandera.  

1974 kompletterade Volkswagen Sverige AB sitt modellprogram med AUDI samtidigt som en helt ny generation av nya modeller kom för VW, nämligen Golf och Passat.  

1976 kom AUDI:s nya storbil, AUDI 100. Audis filosofi var att deras bilar storleksmässigt skulle klassas i mellan- och storbilsklassen. Teknikmässigt långt framme – Technik durch Vorsprung. Tiden var mogen att profilera AUDI-bilarna och kombinera detta med duktig säljpersonal, som väl kände till bilens egenskaper och hade kunskap om konkurrenter m.m.  

1978 invigde Yngve Nord, dåvarande chef för Svenska Volkswagen AB, den nya AUDI-hallen på 200 m2 samt den nya begagnathallen på ca 1000 m2. I och med att begagnade bilar placerades i en egen hall fick Wahlstedts Bil AB Sveriges största nybilshall för Volkswagen och AUDI med en total nybilsyta om 1000m2.  

1978 bildades RW-Leasing. Verksamhetens huvudsyfte är att utan mellanhänder finansiera kundernas bilar vid leasing (långtidsuthyrning med vissa förpliktelser).  

1985 byggdes plåtverkstaden till och inrymmer i och med denna tillbyggnad 4 st arbetsplatser.  

1991 centrerades kundentrén för kundmottagning och verkstad. Verkstaden för tunga lastbilar och bussar blir en egen enhet. 2 st nya skepp byggs till varav ett är avsett för tillsyner och service. En bromsprovare för tunga fordon installeras i anslutning till lastbilsverkstaden.

Mauritz Wahlstedt, VD


1992 tillträde Mauritz Wahlstedt som VD. Mauritz hade då varit försäljningschef för person- och lätta transportbilar sedan 1981. 

1992 byggdes försäljningskontor, reception och cafeteria om. Östgöta Bil AB bildades som helägt dotterbolag till Wahlstedts Bil AB. Svenska Volkswagen startade upp försäljning med ännu ett bilmärke – SEAT. Östgöta Bil AB var en av 10 st pionjärer i Sverige, som startade försäljning av detta bilmärke. Anläggningen låg i Skänninge, invid kontraktsverkstaden IB:s Bensin och Service. 

1994 erhöll företaget ackreditering av SWECAC för att släcka 2-or vid besiktning, tömma och fylla på freon samt montering och besiktning av färdskrivare och hastighetsbegränsade. 

1996 startade Östgöta Bil AB försäljning av lågprismärket Skoda varvid SEAT utgick ur sortimentet p g a att Svenska Volkswagen kräver skilda försäljningslokaler för respektive märke. 

1999 godkändes företaget enligt kvalitetssystem ISO 9002. 

2003 företaget blir godkänt enligt det nya kvalitetsystemet. ISO 9001:2000 samt miljöledningssystemet ISO 14000. 

2004 totalrenoverades kundmottagning personbilar samt reservdelslagret för Volkswagen, Audi, Skoda och Scania. På bilförsäljningen byggs fasaden om på byggnaden samt montering av ett nytt ID-program på byggnad och mark. 

2005 byggs en separat entré för Volkswagen personbilar och Transporter. Under augusti sätts en separat Audientré upp.Under vintern 05/06 färdigställs den sista etappen invändigt för Volkswagen och Audi. 

2006 Invigning av ”nya” bil-hallen 23 mars 2006. 

2008 Östgöta Bils lokaler renoveras. Nytt fräscht klinkergolv läggs in, entrén flyttas samt övrig inredning till ”stora hallen”. Invigning planerad till september 2008. 

2009 1 mars fusioneras Östgöta Bil AB, Skodaförsäljningen med Wahlstedts Bil AB. Verksamheten bedrivs på samma sätt och i samma lokaler som tidigare 

2009 Vi gör en ny utbyggnad för vår Scaniaverkasamhet. Scania samlas under ett tak med verkstad, reservdelar, försäljning, lunch/konferansrum, omklädningsrum mm. Vi bygger även till en stor lokal för hjulinställning för verkstad personbilar. Invigning under mars-april 2010. 

2010 Den 30/5 invigning av vår nya Scania om/tillbyggnad. 

2010 I september upphör vår bensinförsäljning som drivs av Q-Star. Anledningen är att vi är trångbodda och behöver marken för kommande investeringar. 

2011 i juni, har vi byggt en ny dialogmottagning och utökar vårt kundcenter. 

2012 Vi förvärvar grannfastigheten, Vintergatan 19 ( f.d. Expert ) där vi gör en ombyggnad till ett skadecenter för person-och transportbilar. Riktbänk, hjulmätningslyft samt 7 st. traditionella lyftar kommer produktionslokalen fylla. Kunder kommer dock även i fortsättningen hämta o lämna sin fordon vid vårt servicecenter. Invigning prel. 1/3 2013. 

2013 I maj inviger vi vår nya skadeverkstad, en hypermodern anläggning på totalt 900m2. 

2014

Hösten 2015. Vi totalrenoverar utställningshallen för Skoda. Vi börjar utvändigt, klart december. Invändigt arbete sker i februari. Invigning mars 2016.

2016 Årets Motalaföretag - Wahlstedts Bil AB. I mars på Motala Expo 2016 korades Årets Motalaföretag som blev Wahlstedts Bil AB.

2018  Vi gör i ordning en stor parkering ( 6000 kvm ) för nya bilar, hyrbilar samt personalbilar på vår tomt vid Drakvägen.

2018  Vi planerar för en stor till- ombyggnad för Volkswagen-Audi – VW Transporter-Begagnade bilar. 

2019  Vi börjar med vår till-ombyggnad Audi samt begagnat, klart juni 2020.

2019  Skoda Sverige utser Wahlstedts Bil som årets Skoda återförsäljare för 2018.

2020 Den 14 maj sker invigningen av vår nya Audi bilhall. En månad senare är vår nya begagnad hall klar.

2022 Nybilshallen är klar för Volkswagen personbilar och transporter.

2023 Fastighetsbolaget Agneshög Fastigheter AB bildas för våra ägda fastigheter.

2024 Bolaget Wahlstedts Lastbilar AB bildas för Scania och tunga fordon.

Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster för mobilitet som står för tradition, nytänkande och kvalitet. 

Vi har som målsättning att utveckla och bibehålla kvaliteten på en sådan nivå att den av kunder, leverantörer och andra intressenter uppfattas som marknadens bästa.
 

Detta uppnår vi genom att:
 

- Leverera en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster och anpassar dem för att upprätthålla hög kvalité. 
- Utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för att säkerställa hög kvalitetsmedvetenhet och förmåga att se ett helhetsperspektiv. 
- Säkerställa att mandat och befogenheter tillsammans med ansvar delegeras ut på ett anpassat sätt till den enskilde medarbetaren, så att denne kan ta ett personligt ansvar för utförda arbeten och tjänster.  
- Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten. 
- Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.
- Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Motala 28 april 2022, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se
Vi reserverar oss  för ev. felskrivningar.