VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

VW Audi ŠKODA - Bilar 
Wahlstedts Bil i Motala

Toveks Bil förvärvar Wahlstedts Bil 

Toveks Bil har träffat avtal om att förvärva koncernen Wahlstedts Bil (försäljning och service av Volkswagen personbilar och transporter, Audi och Skoda) inkl. Wahlstedts Lastbilar (försäljning och service av Scania lastbilar) samt Agneshög Fastigheter där verksamheten huvudsakligen bedrivs. 

”Familjen har tillsammans med alla medarbetare som verkat under 60 års tid arbetat för att utveckla företaget och skapa långsiktiga nöjda kundrelationer. Familjen har nu efter noggrant övervägande valt att sälja företaget. Det som var viktigt för oss är att Toveks Bil köper hela verksamheten och att vår personal och lojala kunder får en trygg ekonomisk ägare som är långsiktig. 

Vår bransch står inför stora förändringar med ökad digitalisering, elektrifiering, nya distributionssätt m.m. Vi återförsäljare behöver därför själva anpassa oss till den nya verksamheten i samma riktning och vi tror att Toveks Bil kommer klara det utmärkt.” 

Mauritz Wahlstedt Wahlstedts Bil VD/ägare

På bilden från vänster:  Gregor Tovek ägare Toveks Bil Mauritz Wahlstedt VD Johan Nohlgren VD Toveks Bil

I 60 år har vi representerat varumärkena Volkswagen personbilar och Transporter, ŠKODA, Audi samt Scania lastbilar och bussar. 

Vi är en fullserviceanläggning där du som kund kan vända dig till oss gällande nästan allt när det gäller ditt bilägande.  

Vi är totalt 73 personer på företaget som ska se till att våra produkter och tjänster motsvarar dina förväntningar. 

Nybils-och begagnad försäljning, service och reparationer, reservdelar och tillbehör, finansiering avbetalning eller leasing, hyrbilar och rekonditionering. 

Välkommen till oss.

Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster för mobilitet som står för tradition, nytänkande och kvalitet. 

Vi har som målsättning att utveckla och bibehålla kvaliteten på en sådan nivå att den av kunder, leverantörer och andra intressenter uppfattas som marknadens bästa.
 

Detta uppnår vi genom att:
 

- Leverera en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster och anpassar dem för att upprätthålla hög kvalité. 
- Utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för att säkerställa hög kvalitetsmedvetenhet och förmåga att se ett helhetsperspektiv. 
- Säkerställa att mandat och befogenheter tillsammans med ansvar delegeras ut på ett anpassat sätt till den enskilde medarbetaren, så att denne kan ta ett personligt ansvar för utförda arbeten och tjänster.  
- Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten. 
- Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.
- Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Motala 28 april 2022, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se
Vi reserverar oss  för ev. felskrivningar.