VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala
 

Volkswagen introducerar Over-the-Air-uppdateringar för alla ID.-modeller

Publicerad 2021-09-14, 10:26

Volkswagen fortsätter sin omställning till att bli en mjukvaruorienterad mobilitetsleverantör. Gratis mjukvaruuppdateringar via nätet görs nu tillgängliga för elbilarna ID.3, ID.4 och ID.4 GTX. Den första uppdateringen ger kundnytta genom optimerad omgivningsigenkänning, mer intuitiv drift av infotainmentsystemet och andra nya funktioner.

Wolfsburg/Södertälje, 13 september 2021 – Volkswagen tar nästa stora steg mot att bli en mjukvaruorienterad mobilitetsleverantör med sin ACCELERATE-strategi. Från och med nu kommer alla ID.-modeller att få regelbundna mjukvaruuppdateringar via mobil dataöverföring, så kallade ”Over-the-Air-uppdateringar” (OTA). Uppdateringarna har tidigare bara varit tillgängliga som en del av en testfas för kunder som har registrerat sig med "ID. First Movers Club".
Mjukvaruversionen "ID. Software 2.3” erbjuder nya funktioner och optimerar befintliga. OTA-uppdateringar för hela flottan av ID.-bilar gör det möjligt för Volkswagen att lägga grunden för nya, kundorienterade affärsmodeller. Hittills är Volkswagen den enda högvolymstillverkaren som tillhandahåller denna teknik för sina kunder.
– Full tillgänglighet för våra OTA-uppdateringar understryker Volkswagens innovativa kapacitet och utgör grunden för en helt ny, digital kundupplevelse. Samtidigt lägger vi grunden för nya digitala affärsmodeller och når en viktig milstolpe i vår ACCELERATE-strategi, säger Ralf Brandstätter, VD för märket Volkswagen.
OTA-uppdateringar som grund för nya affärsmodeller och ytterligare intäkter
I framtiden planerar Volkswagen att förse sina kunder med gratis programvara var tolfte vecka för att hålla bilarna uppdaterade och förbättra kundupplevelsen ytterligare. Volkswagen siktar också på att generera ökade intäkter under användningsfasen med nya, databaserade affärsmodeller – för tjänster och funktioner som kunden när som helst kan beställa efter behov.
Det kan till exempel handla om körassistenten Travel Assist, förbättrad batteriprestanda för långa resor, eller längre fram till och med automatiserad körning. Volkswagen ser en potential i att detta kan generera hundratals miljoner euro extra i intäkter under de närmaste fem åren.
Fokuserar på kunden
OTA-uppdateringarna utvecklas i nära samarbete med CARIAD, Volkswagen-koncernens mjukvaruföretag. – De nya uppdateringarna är en central funktion i den digitala, uppkopplade bilen. De kommer snabbt att bli normala för våra kunder, på samma sätt som uppdateringar för deras smartphones. Mjukvaruutvecklingen är snabb och regelbunden. Vi arbetar i korta cykler, som ett teknikföretag, och tillhandahåller uppdateringar till våra kunder med korta intervaller, säger Thomas Ulbrich, styrelsemedlem för Volkswagen med ansvar för teknisk utveckling.
Volkswagen vill också hålla kontakten med sina kunder efter att ha sålt eller leasat bilen för att tillhandahålla digitala tjänster.– Bilar som alltid har den senaste mjukvaran ombord kan ge en utmärkt digital kundupplevelse och är därför av yttersta vikt för vår framtida framgång. Tack vare regelbundna uppdateringar kommer bilen inte bara att vara uppdaterad – den kommer att bli ännu bättre, tillägger Ulbrich.
Uppdatering optimerar funktioner för säkerhet och komfort
Några av de nya funktionerna gäller ID. Light, en ljuslist längst ner på vindrutans insida. ID. Light ger nu föraren information som kan ge intuitivt stöd för energibesparande körning och när du kör med det automatiska avståndskontrollsystemet "Active Cruise Control" (ACC).
En annan ny funktion är att bildbehandlingen har förbättrats för multifunktionskameran, så att den kan känna igen motorcyklar och andra trafikanter ännu snabbare. Detsamma gäller när du kör i mörker. Den dynamiska helljusassistenten (tillval) tillåter ännu mer exakt strålkastarreglering.
Dessutom blir grafiken på den centrala infotainmentskärmen lugnare och tydligare, med mer intuitiv manövrering. Detta är ett exempel på hur Volkswagen reagerar på feedback från de första ID.-kunderna.
Den digitala kundupplevelsen blir en fokuspunkt för alla utvecklingssteg under hela bilens livscykel. Som en del av ACCELERATE-strategin lägger OTA-uppdateringar grunden fö
Information till svenska kunder
Svenska ID.3-kunder som varit del av den första utrullningen via ID. First Movers Club har redan mottagit den första OTA-uppdateringen. Majoriteten av svenska ID.-kunder kommer inom kort att få information om uppdateringen av mjukvaruversionen "ID. Software 2.3” och vad som krävs för att ta emot den.
Två förutsättningar är nödvändiga för uppdateringen: bilen måste ha mjukvaruversionen ”ID. Software 2.1” installerad och kunden behöver ett aktivt We Connect Start-avtal kopplat till bilen.
  • Mer information om OTA-uppdateringar finns på www.volkswagen.se
  • En instruktionsfilm finns på Volkswagen Sveriges kanal på Youtube
Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster för mobilitet som står för tradition, nytänkande och kvalitet. 

Vi har som målsättning att utveckla och bibehålla kvaliteten på en sådan nivå att den av kunder, leverantörer och andra intressenter uppfattas som marknadens bästa.
 

Detta uppnår vi genom att:
 

- Leverera en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster och anpassar dem för att upprätthålla hög kvalité. 
- Utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för att säkerställa hög kvalitetsmedvetenhet och förmåga att se ett helhetsperspektiv. 
- Säkerställa att mandat och befogenheter tillsammans med ansvar delegeras ut på ett anpassat sätt till den enskilde medarbetaren, så att denne kan ta ett personligt ansvar för utförda arbeten och tjänster.  
- Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten. 
- Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.
- Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Motala 28 april 2022, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se