VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Hem / Om oss / Sponsring & samarbeten

Sponsring  & samarbeten

Wahlstedts mål är att vara en positiv kraft i samhället där vi verkar. Med våra samarbeten och sponsring tar vi en aktiv roll och stöttar det lokala föreningslivet. Vi väljer först och främst att satsa på det lokala föreningslivet.
Vi vill ge fler barn och ungdomar en möjlighet till en aktiv fritid, hälsa och välbefinnande. Verksamheten ska ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Vi fokuserar vår sponsring på socialt ansvarstagande och allas lika värde.
I vår bedömning utgår vi från Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill som betonar att alla som vill ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Wahlstedts ser detta som en ömsesidig relation där det finns ett gemensamt utbyte och samarbete. För varje sponsringsförfrågan görs en bedömning hur ett samarbete kan gynna båda parter.
Exempel på lokala samarbeten:
IFK Motala bandy
Maif Fotboll
Motala Golfklubb
Piraterna speedway
Solfjäderstadens innebandy
Vadstena Golfklubb
Pappas Pärlor
Skoda Sverige är sponsor för Vätternrundan
För ansökan om sponsring kontakta Mauritz Wahlstedt klicka här.
Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster för mobilitet som står för tradition, nytänkande och kvalitet. 

Vi har som målsättning att utveckla och bibehålla kvaliteten på en sådan nivå att den av kunder, leverantörer och andra intressenter uppfattas som marknadens bästa.
 

Detta uppnår vi genom att:
 

- Leverera en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster och anpassar dem för att upprätthålla hög kvalité. 
- Utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för att säkerställa hög kvalitetsmedvetenhet och förmåga att se ett helhetsperspektiv. 
- Säkerställa att mandat och befogenheter tillsammans med ansvar delegeras ut på ett anpassat sätt till den enskilde medarbetaren, så att denne kan ta ett personligt ansvar för utförda arbeten och tjänster.  
- Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten. 
- Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.
- Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Motala 28 april 2022, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se
Vi reserverar oss  för ev. felskrivningar.