VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Hem / Om oss / Vision - Värdegrund - Affärsidé

Vision - Värdegrund - Affärsidé

Vision
Wahlstedts Bil AB ska vara det mest attraktiva företaget inom fordonsbranschen i Östergötland, med de mest nöjda medarbetarna, som skapar de mest nöjda kunderna och den bästa lönsamheten.
Wahlstedts RÄTT in i framtiden
Respekt
Ärlighet
Tydlighet
Trivsel
Respekt, är att uppträda som kunder och medarbetare förväntar sig av oss. Jag är ödmjuk. Jag gör mitt bästa. Jag engagerar mig i kunden. Rätt från mig.
Ärlighet är grunden vi bygger vårt förtroende på.
Jag håller mina löften. Jag pratar med, inte om. Jag är lojal. Jag skapar förtroende.
Vår tydlighet kan inte misstolkas och skapar trygghet.
Jag har tydliga arbetsuppgifter. Jag har tydligt ledarskap. Jag håller ordning och reda. Jag ser till att budskapet nått fram.
Trivsel är resultatet av våra goda rutiner och trevliga bemötanden.
Jag hälsar på alla, kollegor som kunder. Jag bidrar till god stämning. Jag behandlar kunden som en hembjuden gäst. Jag följer rutiner och regler.
Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster för mobilitet som står för tradition, nytänkande och kvalitet. 

Vi har som målsättning att utveckla och bibehålla kvaliteten på en sådan nivå att den av kunder, leverantörer och andra intressenter uppfattas som marknadens bästa.
 

Detta uppnår vi genom att:
 

- Leverera en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster och anpassar dem för att upprätthålla hög kvalité. 
- Utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för att säkerställa hög kvalitetsmedvetenhet och förmåga att se ett helhetsperspektiv. 
- Säkerställa att mandat och befogenheter tillsammans med ansvar delegeras ut på ett anpassat sätt till den enskilde medarbetaren, så att denne kan ta ett personligt ansvar för utförda arbeten och tjänster.  
- Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten. 
- Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.
- Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Motala 28 april 2022, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se
Vi reserverar oss  för ev. felskrivningar.