Hem / SCANIA / Servicetjänster / Färdskrivartjänster

Färdskrivartjänster

Digitala färdskrivare

I lagkravet för digitala färdskrivare finns krav på att färdskrivardata med jämna mellanrum ska kopieras, lagras och analyseras av företaget/brukaren av fordonet samt förarkort för de förare som har kör fordonet under perioden. Datan ska kopieras så ofta att ingen data går förloras, dock får tidsperioden inte överstiga

• 28 dagar kalenderdagar för förarkort

• 90 dagar kalenderdagar för färdskrivaren 

Företaget/brukaren behöver analyser och följas upp detta:

• Säkerställa att all data är kopierad. Färdskrivaren för den tid man äger fordonet samt förarkort över de förare som kört fordonet.

• Förvara den lagrade datan på ett säkert sätt i 1 år (Kör- och vilotidsförordningen), 2 år (lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete) eller 7 år (verifikat enligt bokföringslagen)

• Överträdelser enligt Kör- och vilotidsförordningen (KoV) gjorda av föraren ska följas med föraren och se till att det inte sker igen.

• Överträdelser enligt vägarbetstidslagen (undantagen KoV) gjorda av föraren ska följas upp med föraren och se till att det inte sker igen.

• Körning utan förarkort på fordonet.

• Start- och slutland finns för varje nytt och avslutat dagligt arbetspass.

Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster för mobilitet som står för tradition, nytänkande och kvalitet. 
Vi har som målsättning att utveckla och bibehålla kvaliteten på en sådan nivå att den av kunder, leverantörer och andra intressenter uppfattas som marknadens bästa.
  

Detta uppnår vi genom att:


- Leverera en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster och anpassar dem för att upprätthålla hög kvalité. 
- Utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för att säkerställa hög kvalitetsmedvetenhet och förmåga att se ett helhetsperspektiv. 
- Säkerställa att mandat och befogenheter tillsammans med ansvar delegeras ut på ett anpassat sätt till den enskilde medarbetaren, så att denne kan ta ett personligt ansvar för utförda arbeten och tjänster.  
- Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten. 
- Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer. 
- Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Motala 28 april 2022, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se
Vi reserverar oss  för ev. felskrivningar.