Hem / SCANIA / Om oss / Miljö och kvalité

Miljö och kvalité

Wahlstedts Bil AB är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1999 och ISO 14001 sedan 2003. Det innebär att vi har kontroll på våra rutiner och bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi ser till att leva upp till de lagkrav och bestämmelser som finns och försöker ständigt att minimera vår  miljöpåverkan.

Vårt avtal med Stena Recycling AB innebär att vårt avfall tas om hand och återvinns på bästa sätt.
Alternativa bränslen och låga utsläpp
Scaniakoncernens utvecklingsarbete "digitalisering för generationer" handlar inte bara om framtida generationers möjlighet att vara fordonsmobila, utan lika mycket är det att vi ska arbeta med omtanke om kommande generationer i allt vi gör. De är en förutsättning för vår fortlevnad.
Vi erbjuder kunderna lastbilar med bra prestanda som använder nya, alternativa drivmedel och motorer, eller som bygger på tekniska lösningar som medför mindre förbrukning och renare utsläpp. Därmed säkerställer vi framtidens mobilitet. Vi samarbetar med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobbar gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter.
Scania New Generation
De effektivitetsteknologier som ingår i det nya konceptet hjälper dig att sänka både förbrukning och utsläpp – ekonomisk och miljömässigt - hållbara transporter.
Läs mer om Scaniakoncernens miljö och utvecklingsarbete >>>

Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster för mobilitet som står för tradition, nytänkande och kvalitet.  
Vi har som målsättning att utveckla och bibehålla kvaliteten på en sådan nivå att den av kunder, leverantörer och andra intressenter uppfattas som marknadens bästa.
   
Detta uppnår vi genom att:
   
- Leverera en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster och anpassar dem för att upprätthålla hög kvalité. 
- Utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för att säkerställa hög kvalitetsmedvetenhet och förmåga att se ett helhetsperspektiv.  
- Säkerställa att mandat och befogenheter tillsammans med ansvar delegeras ut på ett anpassat sätt till den enskilde medarbetaren, så att denne kan ta ett personligt ansvar för utförda arbeten och tjänster.   
- Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten.  
- Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.  
- Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter. 
Motala 28 april 2022  
Mauritz Wahlstedt 
VD

Miljöpolicy

Wahlstedts Bil AB ska medverka till en långsiktigt hållbar framtid, genom att aktivt arbeta med förbättringar som minskar belastningen på vår miljö. 
Vi vill erbjuda produkter och tjänster som svarar mot högt ställda miljökrav. 
Vid inköp och investeringar försöker vi i första hand välja miljöcertifierade leverantörer och miljövänliga produkter ska prioriteras. 
Vi ska sträva efter att använda förnybara energikällor så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, samt leva upp till gällande miljölagstiftning och föreskrifter som berör verksamheten.
Motala 10 april 2019 
Mauritz Wahlstedt
VD
Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster för mobilitet som står för tradition, nytänkande och kvalitet. 
Vi har som målsättning att utveckla och bibehålla kvaliteten på en sådan nivå att den av kunder, leverantörer och andra intressenter uppfattas som marknadens bästa.
  

Detta uppnår vi genom att:


- Leverera en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster och anpassar dem för att upprätthålla hög kvalité. 
- Utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för att säkerställa hög kvalitetsmedvetenhet och förmåga att se ett helhetsperspektiv. 
- Säkerställa att mandat och befogenheter tillsammans med ansvar delegeras ut på ett anpassat sätt till den enskilde medarbetaren, så att denne kan ta ett personligt ansvar för utförda arbeten och tjänster.  
- Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten. 
- Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer. 
- Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Motala 28 april 2022, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se
Vi reserverar oss  för ev. felskrivningar.