Hem / SCANIA / Om oss - SCANIA / Vision - Värdegrund - Affärsidé

Vision - Värdegrund - Affärsidé

Vision
Wahlstedts Bil AB ska vara det mest attraktiva företaget inom fordonsbranschen i Östergötland, med de mest nöjda medarbetarna, som skapar de mest nöjda kunderna och den bästa lönsamheten.
Wahlstedts RÄTT in i framtiden
Respekt
Ärlighet
Tydlighet
Trivsel
Respekt, är att uppträda som kunder och medarbetare förväntar sig av oss. Jag är ödmjuk. Jag gör mitt bästa. Jag engagerar mig i kunden. Rätt från mig.
Ärlighet är grunden vi bygger vårt förtroende på.
Jag håller mina löften. Jag pratar med, inte om. Jag är lojal. Jag skapar förtroende.
Vår tydlighet kan inte misstolkas och skapar trygghet.
Jag har tydliga arbetsuppgifter. Jag har tydligt ledarskap. Jag håller ordning och reda. Jag ser till att budskapet nått fram.
Trivsel är resultatet av våra goda rutiner och trevliga bemötanden.
Jag hälsar på alla, kollegor som kunder. Jag bidrar till god stämning. Jag behandlar kunden som en hembjuden gäst. Jag följer rutiner och regler.
Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster som står för tradition, nytänkande och kvalitet.
Kvalitet är att vi levererar en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar. 
Detta kräver hög kompetens, att varje medarbetare har engagemang och rätt förutsättningar att ta ansvar för sitt arbete.
Samarbete mellan alla medarbetare ger ökad kvalitetsmedvetenhet och en helhet i verksamheten vilket är en förutsättning för vår fortsatta utveckling och framtid. 

Motala 10 april 2019, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se