Hem / SCANIA / Försäljning / Finans och försäkring

Finans och försäkring

Finansiering & Försäkring

Scania erbjuder flexibla finansierings- och försäkringslösningar som är anpassade för din verksamhet och dina fordon. Det skapar möjligheter för dig att driva en lönsammare verksamhet. Ett heltäckande finansiellt stöd kan göra stor skillnad för din verksamhet och din planering. Vi har finansieringslösningar för fordonets hela livscykel.

Finansieringsformer

Scania Finans erbjuder via Scanias återförsäljare finansieringslösningar för lastbilar, bussar, påbyggnader och släp. Vi kan erbjuda kunden önskad finansiering, genom avbetalning eller olika former av leasing.

Scania Avbetalning

Den vanligaste finansieringsformen på den svenska marknaden. Kunden köper fordonet och står som ägare i bilregistret. Lånet enligt avbetalningskontraktet betalas enligt en amorteringsplan anpassad för kunden och det aktuella fordonet.
Kunden har fordonet som tillgång i sin balansräkning, och redovisar där också den utestående skulden enligt kontraktet. Resultaträkningen belastas av räntekostnaderna samt av den planenliga avskrivning (som man gör på sina anläggningstillgångar).

Scania Finansiell Leasing

Kunden hyr fordonet men i syfte att vid kontraktets slut ta över ägandet genom att lösa fordonet till avtalets restvärde. Genom finansiell leasing kan man erbjuda kunden en hyreslösning utan att som återförsäljare ta risk för restvärdet. Till skillnad från avbetalning finansierar man inte momsen på fordonet. Leasing räknas ofta inte som investering vilket gör att stat och kommuner (skolor etc) ofta väljer denna finansieringsform.

Scania Operationell Leasing

En ren hyreslösning där syftet är att kunden aldrig övergår som ägare till fordonet. Erbjuds med fördel som en månadskostnad (i kontrakt utan ingångs- eller restvärde) och helst tillsammans med Grönt Kort. Återförsäljaren står risken för restvärdet. Passar kunder som ser fordonet som ett transportverktyg som man inte nödvändigtvis behöver äga. Kontraktsperioden vanligtvis klart kortare än fordonets ekonomiska livslängd vilket ger kunden en fräsch fordonsflotta och återförsäljaren ett inflöde av begagnade fordon i gott skick att sälja om.
Kvalitetspolicy

Wahlstedts Bil AB marknadsför och erbjuder produkter och tjänster för mobilitet som står för tradition, nytänkande och kvalitet. 
Vi har som målsättning att utveckla och bibehålla kvaliteten på en sådan nivå att den av kunder, leverantörer och andra intressenter uppfattas som marknadens bästa.
  

Detta uppnår vi genom att:


- Leverera en skräddarsydd lösning i rätt tid, och därigenom möter kundens förväntningar samtidigt som vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster och anpassar dem för att upprätthålla hög kvalité. 
- Utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang för att säkerställa hög kvalitetsmedvetenhet och förmåga att se ett helhetsperspektiv. 
- Säkerställa att mandat och befogenheter tillsammans med ansvar delegeras ut på ett anpassat sätt till den enskilde medarbetaren, så att denne kan ta ett personligt ansvar för utförda arbeten och tjänster.  
- Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten. 
- Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer. 
- Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Motala 28 april 2022, Mauritz Wahlstedt, VD

VW AUDI SKODA VW Transportbilar bilar Wahlstedts Bil i Motala

Besöksadress: Vintergatan 16-17, 591 32 Motala  |  Postadress:  Box 234, 591 23 Motala  |  Tel: 0141-21 60 30  |  Fax: 0141-21 96 50  |  E-post: wahlstedtsbil@wahlstedtsbil.se
Vi reserverar oss  för ev. felskrivningar.